Tag Archives: bố cục đá bể thủy sinh

Cách Sắp Xếp Bố Cục Lũa Và Đá Phù Hợp Với Bể Thủy Sinh

bố cục lũa và đá

Bố cục lũa và đá không còn là một khái niệm xa lạ đối với dân chơi thủy sinh, khi thực hiện một bố cục lũa và đá cho bể thủy sinh, chúng ta thường phân vân khi lựa chọn lũa và đá làm vật liệu cho bố cục hồ thủy sinh của mình. Liệu […]